ทำงานกลางคืนช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์จริงหรือไม่?

การทำงานกลางคืนถือเป็นรูปแบบของการทำงานที่แตกต่างจากเวลาทำงานปกติในกลางวัน การเลื่อนเวลาทำงานไปสู่กลางคืนอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ของบุคคล เวลาดูคลิปโป๊ของบางคน อย่างไรก็ตาม มีข้อได้เปรียบและข้อเสียในการทำงานกลางคืนที่สามารถพิจารณาได้ดังนี้ ข้อได้เปรียบในการทำงานกลางคืน ความเงียบสงบ: กลางคืนมักมีความเงียบสงบกว่ากลางวัน เหตุการณ์นี้อาจช่วยให้คุณมีเวลาในกาสร้างสมาธิและคำนึงถึงความคิดโดยลึกลงไป เพราะแบบนี้หลายคนถึงชอบดูคลิปโป๊ตอนกลางคืน เวลาที่ไม่ถูกขัดจังหวะ: คุณอาจรู้สึกว่าในเวลากลางคืนนี้คุณได้รับเวลาที่ไม่ถูกขัดจังหวะจากการสื่อสารหรือกิจกรรมรอบข้าง อาจจะส่งผลให้คุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดันที่ดีกว่าเดิม เพราะไม่มีปัจจัยภายนอกเข้ามารบกวน ว่างที่ทำงาน การแก้ปัญหา: ความเงียบสงบและเวลาที่ไม่ถูกขัดจังหวะสามารถช่วยให้คุณมีเวลาในการพิจารณาและแก้ไขปัญหาที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ คุณจะมีเวลาคิดวิเคราะห์ปัญหาและรู้สึกสงบเงียบทำให้คิดได้รวดเร็ว ข้อเสียในการทำงานกลางคืน […]

Learn more →